Görsel Sanat Araştırmalarında A/r/t/ografi Yönteminin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Deniz Ay

Supervisor: Aygül Aykut