Sosyal bilgiler dersinin yaratıcı drama yöntemi ile işlenmesi: Bir eylem araştırması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: CANSU ÇETİNKAYA

Supervisor: Cevdet Kırpık

Abstract:

Sosyal Bilgiler Dersinin Yaratıcı Drama Yöntemi ile İşlenmesi: Bir Eylem Araştırması adlı çalışmada yaratıcı drama etkinlikleri bizzat dersin öğretmeni olan araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Nitel araştırma tarafından yöntemlerinden biri olan eylem araştırması bu çalışmada kullanılmıştır. Çalışma grubu dersin öğretmeni ve 17 kişiden oluşan 5. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Adana ili Ceyhan ilçesinde özel bir okulda, 5. Sınıf sosyal bilgiler "Üretim, Dağıtım ve Tüketim" öğrenme alanında sosyal bilgiler öğretmeni liderliğinde 5/B sınıfı öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada öğretmen yaratıcı drama yöntemi öncesinde nasıl ders işlenmişse o şekilde işlenmeye devam etmiştir. İkinci aşamada yaratıcı drama yöntemi ile ders işlemeye devam etmiştir. Bu etkinlikler öncesi ve yaratıcı drama etkinlikleri sırasında öğretmen ve öğrenciler günlük tutmuşlardır. Araştırmada yaratıcı drama etkinlikleri öncesi ve sonrası öğretmen, öğrenci günlükleri, öğrencilerle yapılan görüşmelerde elde edilmiş verilere nitel analiz yöntemi olan içerik analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda yaratıcı drama yöntemi hem öğretmen hem de öğrencilerde olumlu değişimlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.