Vinka alkaloidleri, vinblastin ve vinkristinin, meme kanseri hücrelerinde metformin ile kombine uygulanmasının değerlendirilmesi.


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, --, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Merve Bıçakcıoğlu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mükerrem Betül Aycan

Co-Supervisor: Burcu Ünlü Endirlik