Temel Makroekonomik Göstergelerin İşletme Sermayesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi: BIST’te Sektörler Arası Bir Karşılaştırma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, --, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Yüksel İltaş

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Veli AKEL