Performans Karnesi (Balanced Scorecard) ve Performans Karnesini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Kayseri İmalat Sanayinde Bir Araştırma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Cihat Savsar

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Azzem ÖZKAN