Artan Dozlarda Fosforun ve Mikoriza İnokülasyonunun Soyada (Glycine max L.) Kimi Özellikler Üzerine Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2004

Student: Songül ŞAHİN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ali Irfan İLBAŞ