Ekonomik Büyüme ve Yoksulluk Sorunu.


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Nejla Sancak Baktır

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ekrem ERDEM