FAKOEMÜLSİFİKASYON UYGULANAN KATARAKT OLGULARINDA AMELİYAT SONRASINDA OLUŞAN KORNEA ENDOTEL DEĞİŞİKLİKLERİ VE ÇEŞİTLİ FAKTÖRLERİN BU DEĞİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Gökhan Kızılçay

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Cem EVEREKLİOĞLU