Bazı Gıda Örneklerindeki Alüminyumun Florometrik Yöntem İle Tayini


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Esra Yıldız

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Şerife SAÇMACI