Yumuşak Killerin Geoteknik Özellikleri ve Kayseri Serbest Bölgesi Yumuşak Killeri Üzerine Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2004

Student: Hamdi ELCUMAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Hacı Bekir KARA