Bitkisel Kaynaklı Doğal Ürünlerin Anti-biyofouling Potansiyelleri Yönünden Değerlendirilmesi: Diş Plağı Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Student: Tanju DEMİRHAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Gökçen YUVALI ÇELİK