Teknolojik Değişim Sürecinde Ters İnovasyonun Verimlilik, Rekabet Gücü ve Büyüme Üzerine Etkisi: Teori ve Uygulama


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Student: Ahmet Köseoğlu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ekrem ERDEM