Adenosin bileşik serisinin anti-tümör aktivitesinin elektron konformasyon-genetik algoritma (EC-GA) yöntemi ile QSAR incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: YÜCEL YAZAR

Consultant: Emin Sarıpınar