Çağdaş Sanat Yapıtlarında Narsisizm Olgusu ve Estetik Bağlamı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Keziban Kalan

Supervisor: Aygül Aykut