Liken ve alg özütleri ile çiçek şekilli hibrit bakır (Cu) nanoyapıların ve platinyum (Pt) nanopartiküllerin sentezi, optimizasyonu, karakterizasyonu, antioksidan aktivitesinin belirlenmesi ve boya gideriminde kullanılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: HAYDAR MATZ MUHY MUHY

Supervisor: Mehmet Gökhan Halıcı