Tasavvufî tefsirlerin ahkâm ayetlerine yaklaşımı (Sülemî'nin Hakaiku't-Tefsiri bağlamında)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: YAVUZ TUĞBERK

Supervisor: Mustafa Karagöz