Periton diyalizi hastalarında salutogenez modeline dayalı bakımın bütünlük duygusuna etkisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: NURCAN UZDİL

Supervisor: Özlem Ceyhan