Aktif Akış Kontrol Ve Otonom Kontrol Yöntemlerinin Birlikte İnsansız Hava Araçları Üzerine Uygulaması (Mezun)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, --, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Öztürk Özdemir Kanat

Supervisor: Tuğrul Oktay