Döner Kanatlı İnsansız Hava Araçlarının Yenilikçi Yaklaşımlarla Otonom Performansinin Maksimizasyonu


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, --, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Enes Özen

Supervisor: Tuğrul Oktay