Türkiye'de Yayılış Gösteren Ramalına (Ach.) Cinsine Ait Bazı Türlerin Morfo-Anatomik Karakterleri Ve Multilokus Moleküler Sekans Analizleri İle Modern Revizyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, --, --, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Betül Patat

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehmet Gökhan HALICI