Demokratik Mimarlık Bağlamında Yapılı Çevrenin ve Kentsel Dokunun Okunması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: ELİF ŞURA ÖZEN

Supervisor: Oktay Turan