LÖKOSİT ADEZYON DEFEKTİ TANISINDA GENETİK VE AKIM SİTOMETRİK TESTLERİN UYGULANMASI


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: SONGÜL GÜNGÖR

Supervisor: Mustafa Yavuz Köker