İnsani Gelişmenin Dinamikleri ve Ekonomik Büyüme: Afrika Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Bekir Çelik

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ekrem ERDEM