Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarihi kültürel miras eğitimine ilişkin görüşleri (Denizli şehri örneği)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Nigde Omer Halisdemir University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: SEHER MUSTAK

Supervisor: Elvan Yalçınkaya