Kamu Borçlanmalarının Büyüme Üzerindeki Etkisi: Teori ve OECD Panel Data Analizi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: İbrahim Doğan

Consultant: Faik Bilgili