SÜTÇÜ İNEKLERDE ERKEN GEBELİĞİN TANISINDA TRANSREKTAL VE TRANSVAGİNAL ULTRASON MUAYENESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2009

Student: Özgür ALTUN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Kutlay GÜRBULAK