Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Nigde Omer Halisdemir University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: YAKUP AZRAK

Supervisor: Elvan Yalçınkaya