İktisat Politikalarında Çevrenin Yeri ve Önemi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Recep Ulucak

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ekrem ERDEM