Türkiye’deki 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Psikiyatrik Tedavi Yaklaşımları


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Student: Muhammed Emin Gül

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mükerrem Betül AYCAN