Transition to new letters in Kayseri, education and culture (1928-1938)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: RECEP KANALGA

Supervisor: Cevdet Kırpık

Abstract:

Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının ardından genç Türkiye Devleti, dünya şartlarına uygun bir yapı oluşturmak ve halkın gelişimini sağlamak için birçok inkılâp gerçekleştirdi.Bu inkılâpların en önemlilerinden olan Harf İnkılâbı, Batı kökenli alfabe ile daha kolay eğitim sağlanacağı düşüncesi ile gerçekleştirildi.Tüm yurtta uygulanan harf değişikliğinde Kayseri'nin mühim bir yeri vardır. Atatürk'ün yeni harfleri halka benimsetmek için düzenlediği seyahatlerde uğradığı şehirlerden biri Kayseri'dir.Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı alfabe kitabı yarışmalarını yazdığı kitapla yaklaşık yirmi yıl boyunca kazanan Ahmet Hilmi Güçlü, Kayseri Bozatlı İlk Okulunun öğretmeniydi.Yeni devletin sosyal kültürel alan ile eğitim sahalarında giriştiği yenilikler ve çalışmaların Kayseri boyutu da bu çalışmada ele alınmaya çalışıldı.Genel itibariyle sistemli bir eğitim görememiş halkın eğitimi için hemen hemen bütün imkanlar seferber edildi. Türk Ocakları, Halkevleri, öğretmen dernekleri, spor kulüpleri ve daha başka kurumlar, Kayseri'de eğitim çalışmalarının içine girdiler. Sosyal ve kültürel çalışmalarda bulunarak halkın birikimini kuvvetlendirmeye çalıştılar.Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğünün, Halk Kütüphanesinin arşivleri taranıp konuyu ilgilendiren eserler incelenip bu çalışma ortaya kondu. Bu araştırma sürecinde Cumhuriyet dönemi arşiv kayıtlarının gayet düzensiz, eksik olduğunu müşahede edildi. Umulur ki bundan sonraki süreçte arşivcilik konusu daha ciddi olarak ele alınır.Anahtar Kelimeler: Harf, Kayseri, Eğitim, Kültür.