Korumada Taşıma Yönteminin Kültürel Hafızaya Etkisinin Kayseri Örneği Üzerinden İrdelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Fatma Burcu Batukan

Consultant: Hayriye Hale Kozlu