Finansal Kısıtların Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Türkiye İmalat Sanayii Üzerine Bir Uygulama


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Aysun Eser Özen

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ekrem ERDEM