6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABININ ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANLAYIŞI AÇISINDAN İNCELENMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Nigde Omer Halisdemir University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: HASAN KARAKUŞ

Supervisor: Elvan Yalçınkaya