Nesnelerin internetinde veri analizi için tekrarlayıcı sinir ağları yönteminin yapay arı koloni algoritması ile eğitilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: EBRU YÖNEM

Supervisor: Rüştü Akay