Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Biokütle, Güneş, jeotermal)Kullanımının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Bir Koentegrasyon ve VECM Yaklaşımı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: Ahmet Ardıç

Consultant: Faik Bilgili