Farklı Azotlu Gübre ve Dozlarının Mısırda Tane Verimi ve Azot Kullanım Etkinliği Üzerine Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Fatih Karahan

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Satı UZUN

Co-Consultant: Adem GÜNEŞ