Yağış serilerinde kümeleme ve anormallik tespiti için yoğunluk tabanlı veri madenciliği algoritmalarının geliştirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: AHMET ÖZEKES

Supervisor: Filiz Dadaşer Çelik