İlkokul öğretmenlerinin lider üye etkileşimine ilişkin algılamalarının görev ve bağlamsal performansları üzerindeki etkisini belirlemede iş tatmininin aracı rolü: Kayseri ilinde bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Nevsehir Haci Bektas Veli University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: SEYİT AHMET UZUN

Supervisor: Ayşe Cingöz