Bacillus cereus, B. tubtilis ve B. thuringiensis türü bakterilerin mısırda (Zea mays L.) protein ifade profili üzerine etkisinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: DİLEK GÖKÇEK

Supervisor: Semih Yılmaz