Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Ekzopolisakkarit Üretimi Üzerine Kalsiyumun Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Niğde Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Meryem ÇOLAK

Co-Supervisor: Gökçen YUVALI ÇELİK