Bilgi ekonomisine dönüşüm sürecinde Türkiye'nin göreceli performansı: Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırmalı ampirik bir analiz


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: KEVSER İNCE

Supervisor: Fatma Ünlü