Bazı Bacillus Türlerinin Ekzopolisakkarid (Eps) Üretimi’, Niğde Üniversitesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Niğde Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2006

Student: Murat YILMAZ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Gökçen YUVALI ÇELİK