Porter Modeli Rekabetçilik Analizi: Kayseri İli Sektörel Ölçüm ve Yapısal Eşitlik Modelleri Yaklaşımı


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Ayhan Kuloğlu

Consultant: Faik Bilgili