Makro İktisat Politikalarının Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Karşılaştırma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2010

Student: Şaban Nazlıoğlu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ekrem ERDEM