Potansiyel mPGES-1 İnhibitörlerinin Antikanserojen Etkilerinin A549 Hücrelerinde Araştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Eren Demirpolat

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mükerrem Betül AYCAN