MPTP Fare Modelinde Nöral Kök Hücre Transplantasyonu ve Melatonin’in Parkinson Hastalığı Üzerine Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Elgin Orçum Uzunlu

Co-Supervisor: Mükerrem Betül AYCAN