Algılanan örgütsel adaletin örgütsel bağlılık üzerine etkileri: Kayseri imalat sanayinde bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: DİDEM İÇÖZ

Supervisor: Ayşe Cingöz