'Normatif Uluslararası İlişkiler Teorileri Açısından İnsan Hakları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Çağrı Emin Demirbaş

Supervisor: Yunus Yoldaş