Çevresel Kuznets Eğrisi Yaklaşımında İkame ve Gelir Etkilerinin Ayrıştırılması: Teorik ve Ampirik Çerçeve


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., İktisat , Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: DOĞAN BARAK

Consultant: Faik Bilgili