Eğitim Bilgileri

Post Doktora, New York University, Nyu Langone Medical Center, Department Of Urology, Amerika Birleşik Devletleri 2009 - 2010
Doktora, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Türkiye 2000 - 2005
Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye 1990 - 1997

Yabancı Diller

İngilizce, B1 Orta

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Sağlık ve Tıp, 1. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi Temel Ürodinami Kursu, Kontinans Derneği, 2009
Sağlık ve Tıp, Akılcı İlaç Kullanımı Eğitici Eğitimi Kursu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2008
Sağlık ve Tıp, Eğitim Becerileri Kursu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007
Sağlık ve Tıp, Basic Course in Laboratory Animals Science, Erciyes University School of Medicine, 2006
Sağlık ve Tıp, Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları Sınavı Hazırlık Kursu, Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları, 2004
Sağlık ve Tıp, VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ASPU Eğitim Komitesi Kursu, Türk Çocuk Ürolojisi Derneği, 2003
Sağlık ve Tıp, 6. Ankara Üroonkoloji Kursu, Üroonkoloji Derneği, 2003
Sağlık ve Tıp, İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Programı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2001
Sağlık ve Tıp, Klinik Çalışmaların Yürütülmesi Konulu ISI (Investigator Support Initiative) Eğitim Programı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2001

Yaptığı Tezler

Tıpta Uzmanlık, Kemik metastazlı prostat kanserli hastalarda Zoledronik Asit tedavisinin kemik metabolik belirteçlerine etkisinin değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilim , Üroloji, 2005

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Tıp, Cerrahi Tıp Bilimleri, Üroloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilim , 2019 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, 2014 - 2019
Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, 2007 - 2014
Diğer, New York University, Langone Medical Center, Department Of Urology, 2009 - 2010
Öğretim Görevlisi Dr., Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, 2006 - 2007
Uzman, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, 2005 - 2006

Yönetilen Tezler

DEMİRTAŞ A., Yüzeyel Mesane kanserinde BCG ve İntrakaviter Termokemoterapinin Etkinliğinin Karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık, A.Demirleğen(Öğrenci), 2016
DEMİRTAŞ A., Prostat kanserli olgularda kan PSA düzeyi ile Piwil2 kök hücre proteini korelasyonu ve kök Hücre proteini Piwil2 gen ifadesi düzeylerin insan kanı ve prostat doku (normal ve kanserli doku) örneklerinde araştırılması., Tıpta Uzmanlık, H.Tosun(Öğrenci), 2015
DEMİRTAŞ A., Perkütan Nefrolitotomide Komplikasyonların ve Taşsızlık Oranlarının Vücut Kitle İndeksine Göre Değerlendirilmesi, Tıpta Uzmanlık, Y.Doğanay(Öğrenci), 2014
DEMİRTAŞ A., Perkütan nefrolitotomi öncesi siprofloksasin ve seftriakson antibiyotik profilaksisinin enfeksiyon ve ürosepsis yönünden karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık, Y.Emre(Öğrenci), 2011
DEMİRTAŞ A., Perkütan nefrolitotomi ameliyatında giriş sayısının renal fonksiyonlar üzerine etkisinin Teknesyum-99m-Dimerkaptosüksinik Asit sintigrafisi ile değerlendirilmesi, Tıpta Uzmanlık, M.Caniklioğlu(Öğrenci), 2010

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tez savunması, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Haziran, 2014

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

DEMİRTAŞ A., TOMBUL Ş. T. , TOSUN H., SÖNMEZ G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Multiplanar Manyetik Rezonans (MR) görüntüleri ile füzyon ultrasonografi klavuzluğunda yapılan prostat iğne biyopsisi ile transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan standart 10-12 kadran prostat biyopsisinin kanser tespit etmedeki etkinliklerinin karşılaştırılması., 2016 - 2020
BAYDİLLİ N., YÜCEL B., EKMEKÇİOĞLU O., DEMİRTAŞ A., SİLİCİ S., AKINSAL E. C. , DOĞANYİĞİT Z., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ratlara cisplatin verilmesi nedeniyle oluşan sperm karakteristikleri, testiküler hasar ve oksidatif stres üzerine apilarnilin koruyucu rolünün belirlenmesi, 2018 - 2019
EKMEKÇİOĞLU O., ÖZER BÜYÜKER M., BAYDİLLİ N., AKINSAL E. C. , DOĞANYİĞİT Z., DEMİRTAŞ A., SİLİCİ S., ÖZKÖK D., BÜYÜKER S. M. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Erkek sıçanlarda alkol bağımlılığının neden olduğu doku hasarı ve oksidatif stres üzerine propolisin koruyucu etkisi, 2018 - 2019
DEMİRTAŞ A., TOSUN H., AKALIN H., ÖZKUL Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Prostat kanserli olgularda kan PSA düzeyi ile Piwil2 kök hücre proteini korelasyonu ve kök Hücre proteini Piwil2 gen ifadesi düzeylerin insan kanı ve prostat doku (normal ve kanserli doku) örneklerinde araştırılması., 2014 - 2015
CÜCER N., DEMİRTAŞ A., BİTGEN N., ERÖZ R., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, MESANE KANSERİNDE PROGNOZ İLE TOPLAM AGNOR ALANI / ÇEKİRDEK ALANI ARTISI LİSKİSİNİN DRARDAKİ, 2009 - 2013

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

8. Avrasya Üroonkoloji Kongresi, Katılımcı, Tbilisi, Gürcistan, 2018
Pelvik Taban Cerrahi Sempozyumu, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2018
26. ulusal üroloji kongresi, Katılımcı, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2017
12. Endoüroloji Kongresi, Katılımcı, Nevşehir, Türkiye, 2017
Ürolojik Cerrahi Derneği İç Anadolu Şubesi 8 Mart Kayseri Toplantısı, Davetli Konuşmacı, Kayseri, Türkiye, 2014
10. Ulusal Endourology Kongresi, Katılımcı, ANTALYA, Türkiye, 2013
Scientific and Occupational Leadership Camp, Turkey and Romania Yung Urologists Outstanding Joint Meeting, Katılımcı, ANTALYA, Türkiye, 2013
30th World Congress of Endourology and SWL, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2012
Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi Bölge Toplantısı, Davetli Konuşmacı, Kayseri, Türkiye, 2012
Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi Bölge Toplantısı, Davetli Konuşmacı, Kayseri, Türkiye, 2012
10. Üroonkoloji Kongresi, Katılımcı, ANTALYA, Türkiye, 2011
Challenges in Endourology, Katılımcı, PARİS, Fransa, 2011
1. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi, Katılımcı, ANTALYA, Türkiye, 2009
Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji, Katılımcı, KAYSERİ, Türkiye, 2009
Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji, Panelist, Kayseri, Türkiye, 2009
Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji, Panelist, Kayseri, Türkiye, 2009
23rd Annual EAU Congress, Katılımcı, MİLAN, İtalya, 2008
Androlojide Yeni Uygulama Alanları ve Teknikler, Sempozyum, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2006
Türk Üroloji Derneği Anadolu Toplantıları-5. “İnfertil Erkeğin Değerlendirilmesi ve Tedavisinde Temel Kavramlar, Katılımcı, KAYSERİ, Türkiye, 2004

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):318
h-indeksi (WOS):11

Burslar

Türk Üroloji Derneği yurt dışı eğitim bursu, Diğer Resmi Kurumlar, 2009 - Devam Ediyor

Ödüller

DEMİRTAŞ A., 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi- En İyi Bildiri, ENDROÜROLOJİ DERNEĞİ, Nisan 2017